Kontrollansvarig – Kvalitetsansvarig

Mikael Johannison

En KA med gott renommé, nöjda kunder och goda referenser

  • Kontrollansvarig enligt Plan och bygglagen med Riksbehörighet N
  • Certifikatsnummer Kiwa 5579
  • Enligt Plan och bygglagen, PBL, så krävs att Byggherren anlitar en Kontrollansvarig (KA) vid genomförande av rivning samt ny- om- eller tillbyggnation såvida inte åtgärden är så ringa att Byggnadsnämnden beslutar att en KA inte behövs. En KA bistår Byggherren med kompetens, dels i att upprätta en kontrollplan, möten med byggnadsnämnd och att bygget sedermera utförs enligt vad kontrollplanen beskriver. En KA närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar av byggarbetsplatsen samt avger utlåtande som underlag för slutbesked.
  • Ju tidigare i planeringsarbetet jag som KA blir involverad ju effektivare blir bygglovsprocessen, så ta gärna en förutsättningslös diskussion med mig så fort som möjligt.

Utöver kontrollverksamheten så kan jag också vara behjälplig med:

  • Kontraktskrivning med entreprenörer när det blir aktuellt
  • Byggprojektledning

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning och prisuppgift för Ditt projekt.

Jag arbetar främst i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Bollebygd och Mark.

Kontaktuppgifter

Mobil:          0705-445036

Email:          mikael@kontrollansvar.nu

Adress:        Pigvägen 5 (Eskilsby) 438 93 Landvetter

Innehar F-skattsedel och är Momsregistrerad

Mikael Johannison