kontrollansvar.nu

Kontrollansvarig – Kvalitetsansvarig

Mikael Johannison - en KA med gott renommé, nöjda kunder och goda referenser

En KA bistår Byggherren med kompetens, dels i att upprätta en kontrollplan, möten med byggnadsnämnd och att bygget seder-mera utförs enligt vad kontrollplanen beskriver.

En KA närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar av byggarbets-platsen samt avger utlåtande som underlag för slutbesked.

Ju tidigare i planeringsarbetet jag som KA blir involverad ju effek-tivare blir bygglovsprocessen, så ta gärna en förutsättningslös diskussion med mig så fort som möjligt.

Utöver kontrollverksamheten så kan jag också vara behjälplig med:

• Kontraktskrivning med entreprenörer när det blir aktuellt
• Byggprojektledning
• Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning och prisuppgift för Ditt projekt.

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning och prisuppgift för Ditt projekt.

Jag arbetar främst i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Bollebygd och Mark.

Bild på certifierad kontrollansvarig Mikael Johannison på ett bygge

Mikael Johannison, kontrollansvarig enligt Plan och bygglagen med behörighetsnivå K. Certifikatsnummer Kiwa 7646

Certifierad Kontrollansvarig med behörighets nivå K Certifikatnummer KIWA 7646, giltigt t.o.m 2024-05-06

Karf logotyp