kontrollansvar.nu

Certifierad kontrollansvarig – kvalitetsansvarig

Enligt Plan och bygglagen, PBL, så krävs att Byggherren anlitar en Kontrollansvarig (KA) vid genomförande av rivning samt ny- om- eller tillbyggnation såvida inte åtgärden är så ringa att Bygg-nadsnämnden beslutar att en KA inte behövs.

Ju tidigare i planeringsarbetet jag som KA blir involverad ju effek-tivare blir bygglovsprocessen, så ta gärna en förutsättningslös diskussion med mig så fort som möjligt.

Medlem i
Karf logotyp
Certifierad Kontrollansvarig med behörighets nivå K
Certifikatnummer KIWA 7646, giltigt t.o.m 2024-05-06
Certifikat för Mikael Johannison, Certifierad Kontrollansvarig